REGULAMIN OBOZÓW ULTRALIGHT

REGULAMIN OBOZÓW ULTRALIGHT:

 1. Firma UltraLight Wojciech Jackiewicz Zielonogórska 2 lok 1 15-674 Białystok NIP 5422114852 jest zwana dalej organizatorem.
 2. Osoba zgłaszająca się na obóz jest zwana dalej uczestnikiem.
 3. Uczestnik zapisujący się na tygodniowy wyjazd upoważnia organizatora do takiego wyznaczenia terminu wyjazdu dla uczestnika, tak by nie powstawały wolne miejsca (np. w pierwszym tygodniu 2 uczestników na 1 tydzień, a w drugim tygodniu 0). W formularzu zgłoszenia można podać preferencję dotyczącą tygodnia wyjazdu, pierwszy tydzień jest z reguły lżejszy.
 4. Wyjazd na 10 dni jest możliwy, jednakże cena wyjazdu jak za 14 dni.
 5. Uczestnik zobowiązuje się wypełnić wszelkie zasady i załatwić wszystkie pozwolenia celem bezpiecznego przelotu w związku z COVID lub innymi chorobami, zasady dostępne na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania
 6. Możliwość zakwaterowania w 2 osobowym apartamencie -usługa dodatkowo płatna, cena do ustalenia z organizatorem.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do zapakowania roweru w sposób uniemożliwiający powstanie uszkodzeń poprzez napór innych opakowań będących w transporcie w tym samym czasie (rowery mogą być umieszczane na palecie oraz piętrowane) poprzez zastosowanie wzmocnień w postaci rur bądź innych elementów. Wzmocnienia mają dodatkowo za zadanie ograniczenie “puchnięcia” kartonu bądź walizki pod wpływem naporu zapakowanych do niego rzeczy, tak by karton nie przekroczył maksymalnych wymiarów oraz wagi. Wszystkie miejsca wzajemnego styku części roweru muszą być zabezpieczone foliami bąbelkowymi bądź pianką izolacyjną. Rower wraz z komponentami zdemontowanymi z roweru, musi być zabezpieczony opaskami zaciskowymi przed wzajemnym przemieszczaniem się tych komponentów Organizator nie odpowiada za uszkodzenia rowerów w trakcie transportów wynikające z niewłaściwego zapakowania. Karton musi zostać zaklejony taśmą klejącą typu “PowerTape” (wzmacnianą) oraz owinięty folią typu stretch. Jeśli uczestnik wysyła rower w walizce, musi być ona owinięta folią czarną typu strecz i ewentualne kółeczka zabezpieczone przed przebiciem folii kartonem.
 8. Organizator zobowiązuje się do przekazania telefonicznie, bezpłatnych porad dotyczących pakowania sprzętu każdemu uczestnikowi, jeśli ten nie jest pewien jak zapakować rower i zadzwoni/napisze do organizatora w tej sprawie.
 9. Wysyłka rowerów następować będzie w terminie ok 4 lub 8 dni przed wyjazdem na obóz w zależności od ilości uczestników (transport busem 4 dni, transport na paletach 8 dni). W wypadku gdy uczestnik przyjeżdża na tydzień, wysyłka roweru następować będzie wraz z turnusem w trakcie którego uczestnik będzie znajdował się na obozie. Uczestnik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem min 7 dniowym o planowanym typie transportu i dacie odbioru sprzętu.
 10. Transport powrotny nastąpi w następnym tygodniu od zakończenia dwu tygodniowego turnusu. Powrót sprzętu do Polski nastąpi maksymalnie w 14 dni roboczych od zakończenia turnusu.
 11. Uczestnik upoważnia organizatora do otwarcia kartonu lub walizki jeżeli ta wykazuje ślady zewnętrznych uszkodzeń i sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności przewoźnika.
 12. Przewoźnik wiozący rowery będzie poruszał się na trasie Białystok – Calpe. Jeżeli miejsce zamieszkania nie leży na trasie przewoźnika, rower będzie odebrany od uczestnika kurierem.
 13. Rower uczestnika, zabierany na wyjazd musi być sprawny technicznie. Opieka serwisowa obejmuje regulacje i podstawowe naprawy roweru które mogą wystąpić w czasie trwania obozu. Naprawy roweru, które wymagają specjalistycznych przyrządów są dodatkowo płatne. Naprawy, regulacje roweru, nabyte przed obozem płatne są wg cennika serwisu.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do zapakowania roweru w karton określonych rozmiarów – maksymalna waga 25kg i wymiary kartonu 140x80x20 +-5cm. W przypadku gdy karton z rowerem będzie niestandardowych wymiarów (lub spuchnięty) przewoźnik może odmówić zabrania roweru lub pobierana będzie dopłata za “nadwymiar”.
 15. Transport roweru z Polski samolotem jest dodatkowo płatny – 110 EURO. W przypadku wylotu z niestandardowych lotnisk, cena za transport roweru samolotem zgodnie z cennikiem linii lotniczej. Obowiązuje dopłata za transfer roweru z lotniska zależna od terminu min 10 EUR oraz w przypadku niestandardowych godzin przylotu, opłata za transfer indywidualny.
 16. Każdy uczestnik wyrażający chęć zabrania dodatkowego bagażu z rowerem w obie strony zobowiązany jest poinformować organizatora do 5 dni przed terminem odbioru rowerów z miejsca odbioru, oraz zobowiązuje się pokryć dodatkowy koszt transportu roweru – do 500 zł. Po przekroczeniu terminu, organizator nie gwarantuje możliwości zabrania dodatkowego roweru.
 17. W kartonie lub walizce z rowerem, mogą znajdować się jedynie dodatkowo: ubrania, kask i buty rowerowe oraz lekkie odżywki (np. żele). Zabroniony jest transport jedzenia i płynów. W przypadku niezastosowania się do instrukcji organizator nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia transportowanego kartonu lub walizki nawet powstałe z winy organizatora lub firmy transportującej rowery. Rzeczy znajdujące się w paczce z rowerem muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się oraz w sposób uniemożliwiający uszkodzenie roweru.
 18. Uczestnik zobowiązany będzie zaopatrzyć się w urządzenie nawigujące obsługujące trasy w formatach .tcx lub.gpx. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji zaginięcia lub zgubienia się w trakcie trwania wycieczki. Organizator nie odpowiada za zagubionych uczestników nie posiadających urządzeń nawigujących lub nieumiejętnie z nich korzystających.
 19. Organizator zapewnia ubezpieczenie podróżne OC NW w tym sprzętu sportowego. Sprzęt sportowy, jako bagaż oraz od uszkodzeń losowych na wycieczce, ubezpieczony jest do kwoty 3000 zł (np uszkodzenie roweru przy upadku na wycieczce). Uczestnik zobowiązuje się nie pociągać do odpowiedzialności za ewentualne szkody organizatora, a wszelkie żądania stosować do firmy ubezpieczeniowej.
 20. W cenie imprezy turystycznej zawiera się bilet lotniczy, do wysokości zakupu 600 zł na uczestnika obozu. Bilety będą zakupywane po zgłoszeniu się uczestnika w seriach dla kilku uczestników. Jeśli cena biletu w przeliczeniu na uczestnika w każdorazowej partii zakupu biletów przekroczy 600 zł, uczestnik zobowiązuje się pokryć różnicę w cenie biletu w momencie wpłaty drugiej części opłaty za obóz. Organizator zapewnia, iż dołoży wszelkich starań i w razie przekraczania cen biletów znacznie powyżej 600 zł będzie śledził i kupował bilety w takim okresie by cena biletu była możliwie najniższa wg jego wiedzy, doświadczenia i analizy wahań cen biletów.
 21. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zakupu biletu przez organizatora, przez co cena obozu obniżona zostaje o 600 zł. Uczestnik zobowiązuje się dotrzeć na lotnisko z którego organizowany jest transfer do miejsca noclegowego przed godziną lądowania samolotu którym lecą uczestnicy obozu, bądź dotarcia na miejsce noclegowe na swój koszt.
 22. Uczestnik nie korzystający z transferu z lotniska zaproponowanego przez organizatora, będzie obowiązany dotrzeć na miejsce obozu na własny koszt, bądź uiścić opłatę w wysokości 30 EURO od osoby za indywidualny transport przygotowany przez organizatora na trasie najbliższego lotniska – miejsce obozu lub powrotny.
 23. Cena transferu z innych lotnisk ustalana jest indywidualnie.
 24. Uczestnik, który nie zabiera swojego roweru na obóz i rezygnuje z transportu roweru, może skorzystać z oferty najmu roweru przygotowanej przez organizatora. Cena za dzień wypożyczenia roweru to 15 EURO. Rowery klasy średniej i wyższej na minimalnej klasie osprzętu Shimano 105. Rower przygotowany do jazdy i dostarczony do apartamentu w dniach ustalonych z organizatorem. Organizator pokrywa koszt odbioru i transportu roweru do miejsca wypożyczenia oraz 1 lub 3 dni najmu roweru w cenie obozu (zależnie od długości trwania obozu).
 25. Osoba towarzysząca – nie jeżdżąca na rowerze i nie zabierająca roweru ze sobą – koszt obniżony o 400 zł od pierwotnej ceny obozu. (W cenie, bilet lotniczy, transfery z i na lotnisko).